ביטול עסקה

1. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הביטול ייעשה באמצעות משלוח הודעה בכתב-דואר, דואר אלקטרוני [email protected]   או פקס מס’  0775027290 ישירות אל מחלקת שרות הלקוחות של פולרם. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית, שלם  וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, החברה רשאית לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצרים.

2. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק או בין המוצר שהוזמן לפרטים שצויינו במסמך הגילוי, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% מהמחיר הכולל של המוצר, או 100 ש”ח לפי הנמוך, החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

3. לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
4. לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים אשר הורכבו ופורקו בבית הלקוח. 
5. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה, ולהשיב את הכסף ששילמו הצרכנים במקרים הבאים:
5.1 נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
5.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
5.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
5.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

תפריט

שירות הלקוחות זמין כעת!